Aantal artikelen: 10

1
Titel: De Sint Izaaks-kerk te Petersburg, gebouwd door den ridder de Montferrand. Naar eene voorlezing van den architect Donaldson, (Civil engineer and architect journal)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 17-30
Architecten: Godefroy, A.N.,
Illustraties: opstand zijfront en ijzerconstructie koe, St. Izaaks-kerk St. Petersburg
2
Titel: Het nieuwe krankzinningen-gesticht voor de provincie Noord-Holland
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 97-106
Architecten: Zocher, J.D., Greef, J. de,
Ontwerptype: psychiatrische ziekenhuiz,
Ontwerpjaar: 1846
Plaats: Haarlem
Illustraties: plattegrond, krankzinningen gesticht voor Noord Holland
doorsneden w.o. keuken en badkamers, krankzinningengesticht voor Noord Holland
perspectivisch aanzicht, krankzinningengesticht voor Noord Holland
3
Titel: Verslag van de zevende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 105-118
Architecten: Warnsinck, I., Kleyn, C.W.M., Pierson, A.C., Straaten, J. van, Tétar van Elven, M.G., Moele, G., Gendt, J.G. van, Scholten, W.A., Immink, L.J., Sevenhuysen, A.J.,
Ontwerptype: landhuizen,
4
Titel: Tufsteen, tras en hydraulische mortel (Uit het hoogduitsch vertaald door-A.N. Godefroy)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 119-138
Architecten: Godefroy, A.N.,
5
Titel: Het huis met de hoofden
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 181-188
Architecten: Straaten, J.A. van, Warnsinck, I., Heynincx Mzn., E.S.,
Plaats: Amsterdam
Illustraties: opstand, Huis met de Hoofden, Keizersgracht Amsterdam
6
Titel: Gebouwen voor openbaar onderwijs (naar het Fransch door F.W. van Gendt)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 219-232
Architecten: Gendt JGzn., F.W. van,
Ontwerptype: scholen [bouwwerken],
Illustraties: opstand en plattegrond, bewaarschool
doorsnede over de lengte en indeling zaa, bewaarschool
details oplopende banken (gradins), bewaarschool
ameublement, bewaarschool
toiletten, bewaarschool
7
Titel: Verslag van de achtste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 241-258
Architecten: Warnsinck, I., Klijn, C.W.M., Straaten, J. van, Tétar van Elven, M.G., Moele, G., Gendt, J.G. van, Romein, T., Itz, G.N., Scholten, W.A., Immink, L.J., Leliman, J.H., Springer, H., Rose, W.N., Greef Janszoon, B. de,
Ontwerptype: winkelwoningen,
8
Titel: De zamenhang der steenen; toegepast ter bepaling hunner dikte
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 267-284
Architecten: Godefroy, A.N.,
9
Titel: Het stadhuis te Zaandam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 315-320
Architecten: Scholten, W.A.,
Ontwerptype: stadhuizen,
Ontwerpjaar: 1845
Plaats: Zaandam
Illustraties: Voorgevel, doorsnede over de lengte, ind, Stadhuis Zaandam
detail ijzeren trap, gedeelte plattegron, Stadhuis Zaandam
10
Titel: Verantwoordelijkheid en regtsaanspraken van bouwmeesters en aannemers of werkbazen (Naar [...] The Builder)
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1851
Jaargang, nr ,pg: 6, , 319-338
Architecten: Godefroy, A.N.,

Volgende 10