Aantal artikelen: 6

1
Titel: De nieuwe kerk van Wilhelminadorp
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 1, 42-46
Architecten: Warnsinck, I.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1837
Plaats: Wilhelminadorp
Illustraties: doorsneden,plattegrond en zij- en voorge, kerk Wilhelminadorp
2
Titel: Een woord over de nieuw gebouwde kerk der Roomsch-katholieke gemeente, op het Bagijnhof aan de St. Jansstraat, te Haarlem
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 11, 195-200
Architecten: Dansdorp, H.H.,
Toelichting: Scherpe kritiek op het bouwwerk
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1841
Plaats: Haarlem
3
Titel: Verslag van het voorgevallene op de derde algemeene vergadering, der maatschappij; tot bevordering der bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 11, 217-242
Architecten: Warnsinck, I., Muyderman, H., Scholten, W.A., Bie, Z. van der, Bos, D.H., Offenberg, W.J.J., Klijn, C.W.M., Maurik, J. van,
Ontwerptype: ziekenhuizen, paleizen,
Plaats: Rotterdam
4
Titel: Iets, betreffende de Groote Kerk en toren, te Dordrecht
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 12, 246-282
Architecten: Itz, G.N., Groot, P. de, Rose, W.N.,
Ontwerptype: kerken,
Plaats: Dordrecht
Illustraties: plattegrond en dwarsdoorsnede, Toren van de Groote Kerk Dordrecht
5
Titel: Antwoord op de beordeling over de nieuw gebouwde kerk der Rooms-katholieke gemeente op het Bagijnhof aan de St. Jansstraat te Haarlem
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 3, 341-346
Architecten: Dansdorp, H.H.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1841
Plaats: Haarlem
Illustraties: dwarsdoorsnede met maten, Rooms-katholieke kerk St. Jansstraat Haarlem
6
Titel: Binnen- en buitenlandsche berigten
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1845
Jaargang, nr ,pg: 3, 13, 347
Architecten: Zocher, J.D.,
Toelichting: Benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw