Aantal artikelen: 7

1
Titel: Binnen- en buitenlandsche berigten
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 2, 6, 118
Architecten: Tétar van Elven, M.G.,
Ontwerptype: straatmeubilair,
Plaats: Amsterdam
2
Titel: Eenige bijzonderheden omtrent Jan Theunissen de Jonge, bouwmeester te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 2, 6, 151
Architecten: de Jonge, Jan,
3
Titel: Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 2, 6, 155
Architecten: Warnsinck, I., Laffertée, J.H., Kruyff, W. de, Loeven, D., Metzelaar, J.F., Godefroy, A.N., Pierson, A.C., Moele, G.,
Ontwerptype: boerderijen, koffiehuizen,
Ontwerpjaar: 1844
4
Titel: Binnen- en buitenlandsche berigten
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 2, 2, 172
Architecten: Gendt, J.G. van, Warnsinck, I.,
Ontwerptype: gevangenissen,
Plaats: Amsterdam
5
Titel: De nieuw gebouwde kerk der Roomsch-Catholijke Gemeente, op het Bagijnhof, aan de St. Jansstraat, te Haarlem
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 3, 9, 45-54
Architecten: Dansdorp, H.H., Posthumus Meyjes, C.B., Margadant, D.A.N.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1841
Plaats: Haarlem
Illustraties: doorsneden, plattegrond en situatieschet, Rooms-katholieke kerk St.Jansstraat Haarlem.
6
Titel: Rapport, nopens den toren der oude kerk te Delft
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 3, 10, 131-146
Architecten: Greve, A, Molkenboer, F., Hulst, W. van, Campen, J. van, Vingboons, Oudshoorn, Sevenhuysen, A.J., Weissman, A.W.,
Ontwerptype: kerken,
Plaats: Delft
7
Titel: Het leven van den bouwmeester Louis van Vitelli. Uit het Italiaansch door-
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1844
Jaargang, nr ,pg: 3, 10, 145-178
Architecten: Wittel, L. van,
Toelichting: Biografie