Aantal artikelen: 421

1
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: , ,
2
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: , ,
3
Titel: Verslag van de negentiende agemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: 12, 1862, 313-344
Architecten: Godefroy, A.N., Kleyn, C.W.M., Geerts, H.J., Gendt, A.L. van, Molemans, E., Leliman, J.H., Greef Janszoon, B. de, Metzelaar, J.F., Rose, W.N., Buijen, H.M., Blanken, B., Offenberg, W.J.J.,
Toelichting: portalen;tuinhekken;herbergen
4
Titel: Beschrijving van den bouwval van het 'Het huis de Haar', in de provincie Utrecht.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: , ,
Architecten: Tak, C.B. van der,
Illustraties: aanzicht van de ru´ne met situatieplan, Huis de Haar, Haarzuilens
details van muurwerk, Huis de Haar, Haarzuilens
5
Titel: Woonhuis met fabriekgebouw (weverij) voor den heer W.D.Jr. te Almelo.
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: , ,
Architecten: Leliman, J.H.,
Ontwerptype: fabrieken,
Illustraties: grondplan, plan 1ste verdieping en plan , ontwerp woonhuis met fabriek te Almelo
voorgevel, zijgevel en opstand van de we, ontwerp woonhuis met weverij te Almelo
6
Titel: Over de vermeerdering der hulpmiddelen in de schoone kunsten
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: 14, 1865, 1-26
Architecten: Rose, W.N.,
7
Titel: Het diakonie-weeshuis der Nederduitsch Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: 16, vierd, 1869
Architecten: Saraber, E.,
Ontwerptype: weeshuizen,
Ontwerpjaar: 1862
Plaats: Den Haag
Illustraties: Grondplan en plan eerste verdieping, diakonie-weeshuis van de Nederduits Hervormde Gemeente 's-Gravenhage
opstand voorgevel en doorsneden, diaconieweeshuis van de Nederduits Hervormde Gemeente, 's-Gravenhage
zes doorsneden en acht doorsneden van li, diaconieweeshuis van de Nederduitse Hervormde Gemeente 's-Gravenhage
opstand voorgervel, dorsneden, plattegro, schoolgebouw van het Nederduits Hervormde Diakonieweeshuis te 's-Gravenhage
8
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar:
Jaargang, nr ,pg: , ,
Architecten: Mouthaan, P.J., Metzelaar, J.F., Vogel, H.P., Peters, C.H., Cuypers, P.J.H., Eberson, L.H.,
9
Titel: Verslag van het verhandelde op de zestiende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1780
Jaargang, nr ,pg: 18, , 59-84
Architecten: Molemans, H., Goor, W.C. van, Rose, W.N., Rinkes, J.J.G., Godefroy, A.N., Cuypers, P.J.H.,
10
Titel: Het ziekenhuis te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundige Bijdragen
Jaar: 1843
Jaargang, nr ,pg: 1, , 16-18
Architecten: Heynincx Mzn., E.S.,
Ontwerptype: ziekenhuizen,
Plaats: Rotterdam

Volgende 10