Aantal artikelen: 95

1
Titel: De restauratie van de Oude Kerk te Delft
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 2-12
Architecten: Meischke, R., Kloot Meijburg, H. van der, Bolt, Ph.J.W.C.,
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1949
Plaats: Delft
Illustraties: foto's (8), gevels en details Oude Kerk, Delft
interieurfoto's (9), kerkruimte en details, Oude Kerk, Delft
2
Titel: Meijburg in de B.N.A.
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 13
Architecten: Steur, A.J. van der,
3
Titel: Restauratie van het Waaggebouw te Gouda
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 14-16
Ontwerptype: waaggebouwen,
Plaats: Gouda
Illustraties: foto's (6), gevels en details, Waagebouw, Gouda
palenplan, beganegrond en verdieping, Waaggebouw, Gouda
interieurfoto's (2), tochtportaal en hal, Waaggebouw Gouda
4
Titel: Verbouwing en restauratie van het Raadhuis te Brielle
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 17-20
Architecten: Broek, J.H. van den, Bakema, J.B., Bolt, Ph.J.W.C., Broek, J.H. van den, Bakema, J.B., Bolt, Ph.J.W.C.,
Ontwerptype: gemeentehuizen,
Ontwerpjaar: 1961 (voor)
Plaats: Brielle
Illustraties: foto's (3), gevels, Raadhuis, Brielle
interieurfoto's (5), burgerzaal, nieuwe trap, raadzaal en burgemeesterskamer, Raadhuis, Brielle
stadsplattegrond, situatie, plattegronde, Raadhuis, Brielle
5
Titel: De Provinciale Griffie te Middelburg
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 21-28
Architecten: Berghoef, J.F., Lussanet de la Sablonière, H. de, Berghoef, J.F., Lussanet de la Sablonière, H. de,
Ontwerptype: provinciehuizen,
Ontwerpjaar: 1956
Plaats: Middelburg
Illustraties: foto's (16), gevels en details, Provinciale Griffie, Middelburg
interieurfoto's (6), hal (wandschildering J. Goeting), zittingzaal, trap, zolder en fonteintje, Provinciale Griffie, Midd
situatie, 'plan général', gevels, plat, Provinciale Griffie, Middelburg
6
Titel: Hoofdkantoor van de Nillmij te 's-Gravenhage
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 1, 29-38
Architecten: Brouwer, H., Deurvorst, Th.Th., Brouwer, H., Deurvorst, Th.Th.,
Ontwerptype: kantoorflats,
Plaats: Den Haag
Illustraties: situatie, hoofdkantoor, Nillmij, Verhulstplein, 's-Gravenhage
foto, maquette voorontwerp, hoofdkantoor, Nillmij, Verhulstplein, 's-Gravenhage
beganegrond, normaalverdieping, dakverdi, hoofdkantoor, Nillmij, Verhulstplein, 's-Gravenhage
foto's (5), gevels en detail, hoofdkantoor, Nillmij, Verhulstplein, 's-Gravenhage
interieurfoto's (7), vergaderzaal, ingangshal, directieverdieping,hal directieverding, trappenhuis, beganegrond laagbouw
constructiedetails, hoofdkantoor, Nillmij, Verhulstplein, 's-Gravenhage
7
Titel: Kanttekeningen bij het Nillmijgebouw
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 2, 39
Architecten: Salm, H., Brouwer, H., Deurvorst, Th.Th.,
8
Titel: Kantoorgebouw voor "De Utrecht" te Rotterdam
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 2, 40-45
Architecten: Oud, J.J.P., Oud, J.J.P.,
Ontwerptype: kantoren, kantoorflats,
Ontwerpjaar: 1961 (voor)
Plaats: Rotterdam
Illustraties: foto's (5), gevels en details, kantoorgebouw, 'De Utrecht', Coolsingel, Rotterdam
interieurfoto's (3), kantoorgebouw, 'De Utrecht', Coolsingel, Rotterdam
9
Titel: Gebouw voor de Wereldomroep te Hilversum
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 2, 46-55
Architecten: Broek, J.H. van den, Bakema, J.B., Lops, H.B.J., Broek, J.H. van den, Bakema, J.B., Lops, H.B.J.,
Ontwerptype: radiostudio\'s,
Ontwerpjaar: 1960 (voor)
Plaats: Hilversum
Illustraties: luchtfoto, Gebouw voor de Wereldomroep, Witte Kruislaan, Hilversum
foto's (8), gevels en details, Gebouw voor de Wereldomroep, Witte Kruislaan, Hilversum
interieurfoto's (8), portiersloge met telefooncel, kelder, trappenhuis, studio en doorkijkjes, Gebouw voor de Wereldomroe
reproductie, studieschets, Gebouw voor de Wereldomroep, Witte Kruislaan, Hilversum
situatie, kelder, beganegrond, 1e, 2e en, Gebouw voor de Wereldomroep, Witte Kruislaan, Hilversum.
10
Titel: In memoriam Ir. D. Roosenburg
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1962
Jaargang, nr ,pg: 79, 2, 56-57
Architecten: Abspoel, C.A., Luthmann, J.M., Roosenburg, D.P.,
Ontwerptype: tentoonstellingsgebouwen, kantoren, meubilair, loodsen, muziektenten, architectenwoningen, sociaal-maatschappelijke , consultatiebureaus, grafische ontwerpen, grafmonumenten, woonhuizen, laboratoria, villa\'s, arbeiderswoningen, ziekenhuizen, warenhuizen, congrescentragemalenbrugg,
Ontwerpjaar: 1917;1919;1920;
Plaats: Amsterdam;Einhoven;Rotterdam;Heerlen;Den Haag;Den
Illustraties: reproductie, tekening voor de spanten tentoonstellingshallen ELTA, Amsterdam
reproductie, perspectief, hallen ELTA, Amsterdam
foto, hallen ELTA, Amsterdam
foto, wiegje
foto, muziektent op tentoonstellingsterrein ELTA, Amsterdam
reproductie, ontwerp affiche Jaarbeurs, Utrecht
reproductie, perspectief woonhuis fam. Plate, Rotterdam, 1919
reproductie, perspectief, uitbreiding hoogbouw D, Philips, Einhoven
reproductie, perspectief, gevel Ingenieursbureau N.V. Philips
foto, architectenwoning, Den Haag
foto, jonggezellenhuis, Oranje-Nassau-Mijnen, Heerlen
foto, consultatiebureau, Den Haag
foto, grafmonument voor van Heutz
reproductie, perspectief laboratorium Philips, Eindhoven
interieurfoto, verbindingsgang, laboratorium Philips, Einhoven
foto, villa, Den Haag
foto, woonhuizen Sportlaan, Den Haag
foto's (2), arbeiderswoningen, Den Haag
foto, maquette, woonhuis, fam. Krantz, Rotterdam
foto, kantoor Oranje-Nassau Mijnen, Heerlen
foto, villa 'Windekind', Den Haag
reproductie, prijsvraagontwerp 'Monument de Jongh', Rotterdam
foto, ziekenhuis, Maracaibo
foto, ontwerpbeeld voor 'Monument De Jongh', Rotterdam
reproductie, perspectieftekening, prijsvraagontwerp Bijenkorf, Rotterdam
reproductie, perspectieftekening,ontwerp Volkenbondspaleis
foto, villa Parklaan Den Haag
foto, woonhuis, Vlissingen
foto, gipsmaquette, monument voor Juliana van Stolberg
foto, Nederlands paviljoen op Wereldtentoonstelling, Brussel
foto, uitwateringssluizen, Den Oever
foto, brug bij Eefden
foto, gemaal bij Voorst
foto, maquette monument, Vlissingen
foto, maquette hoogbouw voor Philips, Einhoven
foto, gebouw KLM, Den Haag
foto's (2), Rijksverzekeringsbank, Amsterdam
doorsnede, gemaal bij Voorst

Volgende 10