Aantal artikelen: 78

1
Titel: Electrische Centrale Hemweg te Amsterdam
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 417-433
Architecten: Mieras, J.P.,
Illustraties: doorsnede, kolenbergplaats en loswal, Centrale Hemweg, Amsterdam
interieurfoto, schakelgebouw Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, interieur machniekamer, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, kolenkranen Kade Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, bezinktrechter, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, staalconstructie tijdens bouw, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, gevelfragment ketelhuis, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto pijpen ketelhuis, Centrale Hemweg, Amsterdam
dwarsdoorsnede ketel, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, gevel kolenpark, Centrale Hemweg, Amsterdam
doorsnede, centraal gebouw, Centrale Hemweg, Amsterdam
foto, machinezaal en ketelhuis, Centrale Hemweg, Amsterdam
situatie, Centrale Hemweg, Amsterdam
reproductie overzichtstekening, Centrale Hemweg, Amsterdam
kleurenfoto, Electrische Centrale, Hemweg, Amsterdam
foto, gedeelte Centrale Hemweg, Amsterdam
2
Titel: Co Brandes, Architect B.N.A., 70 jaar
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 433-435
Architecten: Mieras, J.P., Brandes, J.J.,
Ontwerptype: villa\'s,
Illustraties: foto, drievoudige villa's, Benoordenhoutseweg Den Haag (1927)
foto, landhuis Meijenhage Duinvoetlaan Wassenaar (1919)
3
Titel: Baksteen en, of contra beton
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 412
Architecten: Moorsel Pzn., C.M. van, Mieras, J.P.,
4
Titel: Prix de Rome, Schone Bouwkunst, 1954
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 408-410
Architecten: Mieras, J.P.,
Ontwerptype: kunstacademies,
Illustraties: reproductie perspectieftekening, ontwerp voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten (Van Leeuwen)
foto, maquette, ontwerp voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten (Van Leeuwen)
reproductie perspectieftekening, ontwerp voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten (Van der Grinten)
foto, maquette, ontwerp voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten (Van der Grinten)
5
Titel: Flatgebouw te Oosterbeek
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 405-408
Architecten: Grijpma, J., Grijpma, J.,
Ontwerptype: flatgebouwen,
Ontwerpjaar: 1954 (voor)
Plaats: Oosterbeek
Illustraties: foto's (2), flat Oosterbeek
foto's (2), details, flat te Oosterbeek
foto, uitzicht vanuit flatgebouw over de Betuwe
grondplan en indeling appartement, flat Oosterbeek
foto, aanzicht van tuin en flatgebouw, Oosterbeek
6
Titel: Mededelingen van de B.N.A.
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 45-46, 388
Architecten: Zoetmulder, H.M., Ramakers, N.M., Verschuyl, E.,
7
Titel: Eindprojecten H.B.O. Cursus 1952-1953
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 47-48, 389-404
Architecten: Achterhof, H., Puissant, J.J.G., Rozema, H.W., Waalwijk, K.Chr. van, Wageningen, A.J. van, Elzas, A., Berg, A. van den, Dommelen, P.W. van, Gemert, C. van, Goldschmidt, P.R., Rhijn, P.H. van, Ruiter, J., Waard, L. de,
Ontwerptype: scholen (bouwwerken), musea,
Illustraties: gevel, beganegrond en doorsnede, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (De Waard].
beganegrond, gevel en doorsnede, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Ruiter)
beganegrond, gevel en doorsnede, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Van Rhijn)
beganegrond, gevel en doorsnede, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Husslage)
gevels, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Van Gemert)
perspectief interieur, beganegrond, geve, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Goldschmidt)
beganegrond, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Van Gemert)
beganegrond en gevels, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Van den Berg)
beganegrond, gevel en doorsnede, ontwerp voor een museum voor Moderne Kunst (Van den Berg)
perspectief interieur aula, 1e verd. en , ontwerp Academie van Bouwkunst (Van Wageningen)
beganegrond, gevel en lengtedoorsnede, ontwerp Academie van Bouwkunst(Waalwijk)
perspectieven, beganegrond, gevel en doo, ontwerp Academie van Bouwkunst (Puissant)
perspectief, 1e verdieping, lengtedoorsn, ontwerp Academie van Bouwkunst (Rozema)
stuatie, beganegrond, doorsnede en gevel, ontwerp Academie van Bouwkunst (Achterhof)
8
Titel: Woonhuis aan de Witte Kruislaan te Hilversum
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 45-46, 384-385
Architecten: Groenier, D., Groenier, D.,
Ontwerptype: woonhuizen,
Ontwerpjaar: 1954 (voor)
Plaats: Hilversum
Illustraties: foto, geveldetail, woonhuis aan de Witte Kruislaan te Hilversum
situatie, kelder, beganegrond en verdiep, woonhuis aan de Witte Kruislaan te Hilversum
foto's (2), woonhuis aan de Witte Kruislaan te Hilversum
9
Titel: Woonhuis met beeldhouwersatelier, Arnhem
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 45-46, 383-384
Architecten: Ven, W.A.M. van der, Ven, W.A.M. van der,
Ontwerptype: atelierwoningen,
Ontwerpjaar: 1954 (voor)
Plaats: Arnhem
Illustraties: foto's (2), woonhuis met beeldhouwersatelier, Arnhem
situatie, beganegrond en verdieping, Woonhuis met beeldhouwersatelier, Arnhem
interieurfoto, woonhuis met beeldhouwersatelier, Arnhem
10
Titel: 21 Woningen voor bejaarden en onvolledige gezinnen, Meppel
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 72, 45-46, 377-380
Architecten: Romke de Vries, R., Romke de Vries, R.,
Ontwerptype: bejaardenwoningen, woonhuizen,
Ontwerpjaar: 1954 (voor)
Plaats: Meppel
Illustraties: situatie, beganegrond, verdieping, doors, 21 Woningen voor bejaarden en onvolledige gezinnen, Meppel
foto's (4), 21 Woningen voor bejaarden en onvolledige gezinnen, Meppel
situatie in pespectief, 21 Woningen voor bejaarden en onvolledige gezinnen, Meppel

Volgende 10