Aantal artikelen: 72

1
Titel: Studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 1, 8
Architecten: Berghoef, J.F., Zweers, B.H.H., Froger, J.H., Beusekom, H.G. van, Jonge van Ellemeet, M.J.I. de, Steur, A.J. van der, Thunnisen, A.W.P.,
2
Titel: Drie inaugurele redevoeringen te Delft
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 2/3/5, 9-10;17-19;33-3
Architecten: Froger, J.H., Berghoef, J.F., Kuile, E.H. ter,
3
Titel: Lees- en studiezaal voor het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 2, 10-13
Architecten: Salomonson, H.W.,
Illustraties: foto's (3x), interieur lees- en studieazaal, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentie
plattegrond, lees- en studieazaal, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentie
4
Titel: Oplossing verkeersmoeilijkheid te Weenen
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 2, 15
Architecten: Mieras, J.P.,
5
Titel: De Michiel Adriaanszoon De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 3, 19-21
Architecten: Rothuizen, A., Hooft, P.J. \'t,
Ontwerptype: scholen [bouwwerken],
Plaats: Vlissingen
Illustraties: plattegronden, souterrain en beganegrond De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
plattegronden, 1e en 2e verdieping De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
opstand en doorsnede, De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
opstanden zijgevels, De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
situatieschets en doorneden muurwerk, De Ruyter-Zeevaartschool te Vlissingen
6
Titel: Monument op het Damplantsoen
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 3, 26-27
Architecten: Mieras, J.P., Komter, A., Steur, A.J. van der,
Ontwerptype: oorlogsmonumenten,
Ontwerpjaar: 1946
Plaats: Amsterdam
Illustraties: vooraanzicht en plattegrond, tijdelijk monument op de Dam, Amsterdam
foto, tijdelijk monument op de Dam, Amsterdam
7
Titel: Het eeuwfeest van de Architectural Association
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 6, 41-44
Architecten: Boeyinga, B.T.,
8
Titel: Verkeerscongestie in de grote stad
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 6, 44-45
Architecten: Schelling, H.G.J.,
9
Titel: Beschouwing over het ontwerpen uit 1869
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 6, 46-47
Architecten: Leliman, J.H.,
10
Titel: Inaugurale rede van Prof. Wieger Bruin
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1948
Jaargang, nr ,pg: 66, 8, 57-60
Architecten: Bruin, W.,

Volgende 10