1
Titel: Aan de HH. Leden van de Maatschappij [ingezonden brief inzake werkloosheid in het bouwvak]
Naam blad: Bouwkundig Weekblad
Jaar: 1886
Jaargang, nr ,pg: 5, 36, 221-222
Architecten: Haan, J. de,