Aantal artikelen: 215

1
Titel: De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te rnhem architecxten Prof. Ir. R.L. A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] III.
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 1-7
Architecten: Wattjes, J.G., Schoemaker, R.L.A., Fels, H., Hamerpagt, G.,
Ontwerptype: werkplaatsen, laboratoria, elektriciteitshuisjes, tentoonstellingsgebouwen,
Ontwerpjaar: 1939 (voor)
Plaats: Arnhem
Illustraties: exterieurfoto's, gevels, interieurfoto, bebouwing KEMA op voormalig landgoed De Brink aan Utrechtscheweg te Arnhem, arch. Schoemaker - Fels
2
Titel: Prijsvragen Cobouw-prijsvraag 1939.
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 7
Architecten: Janzen, J.W., Traa, C. van, Verschoor, W.,
3
Titel: Nieuwe uitgaven
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 12-13
Architecten: Schoemaker, R.L.A.,
4
Titel: Het Asta-theater in Den Haag architect J.L.J. van den Hoek
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 15-21
Architecten: Wattjes, J.G., Hoek, J.L.J. van den,
Ontwerptype: bioscopen,
Ontwerpjaar: 1939 (voor)
Plaats: Den Haag
Illustraties: exterieurfoto's, plattegronden, doorsne, bioscoop Asta-theater aan Spui te Den Haag, arch. Van den Hoek
5
Titel: Voor het behoud van Amsterdam's stadsschoon
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 22-24
Architecten: Wattjes, J.G.,
Illustraties: situatie, Rijksmuseum e.o. te Amsterdam
6
Titel: Ter recensie ontvangen boekwerken
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 26
Architecten: Bromberg, P., Giudici, C.J.F., Verheul Dzn., J.,
7
Titel: Onderwijs Cursus: warmte, licht, geluid.
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 28
Architecten: Hartogh, A.V.,
8
Titel: De nieuwe gebouwen van de K.E.M.A. te rnhem architecxten Prof. Ir. R.L. A. Schoemaker, H. Fels en G. Hamerpagt [...] IV.
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 3, 29-33
Architecten: Wattjes, J.G., Schoemaker, R.L.A., Fels, H., Hamerpagt, G.,
Ontwerptype: dienstgebouwen, laboratoria,
Ontwerpjaar: 1939 (voor)
Plaats: Arhhem
Illustraties: exterieurfoto's, doorsneden, gevels, op, bebouwing KEMA op voormalig landgoed De Brink aan Utrechtscheweg te Arnhem, arch. Schoemaker - Fels
9
Titel: Ambtsaanvaarding van Prof. Ir. H.T. Zwiers als hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 3, 39-41
Architecten: Zwiers, H.T., Diehl, G.,
10
Titel: Over bouwkunst, techniek en arbeid
Naam blad: Bouwbedrijf & Openbare Werken
Jaar: 1939
Jaargang, nr ,pg: 16, 3, 39-41
Architecten: Zwiers, H.T.,
Toelichting: Uittreksel uit inaugurele rede TH Delft, 12/01/1939.

Volgende 10