Aantal artikelen: 346

1
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 1-2
Architecten: Rutgers, G.J., Frederiks, J.A., Baanders, Retera, W.M., Meyenfeldt, R.H. von, Baanders, H.A.J.,
Toelichting: Baanders vermeld zonder voorletter(s). Retera vermeld als W.M. Retera Wzn..
2
Titel: Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 2-4
Architecten: Rutgers, G.J., Rutgers, G.J., Kromhout Czn., W., Weissman, A.W., Baanders, H.A.J., Berlage, H.P., Goor, C.N. van, Hamers, Ph.J., Haas, C.J. de, Heusinkveld, D.J., Walenkamp, H.J.M., Kok, Ingenohl, J., Plate, M., Philippi, Th.J.L., Vliet, van, Croix, G.F. la, Scholte, Elte, H.,
Toelichting: Meesten vermeld zonder voorletter(s).
3
Titel: Ons blad in 1910
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 4
Architecten: Kok, Ingenohl, J., Joling, A.J., Berlage, H.P., Jongh, P.J. de, Hana, H., Leeuwen, K. van, Lippits, M.J.E., Baanders, Plate, M., Elte, H., Jansen, Weissman, A.W., Walenkamp, H.J.M.,
Toelichting: Velen vermeld zonder voorletter(s). Auteur "K."= Joh. Kromhout? Elte vermeld als Elte (Harry).
4
Titel: Prijsvraag
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 4-5
Architecten: Munnik, J.N., Jong, H.L. de,
Ontwerptype: kunstnijverheid,
Ontwerpjaar: 1911 (voor)
Illustraties: reproductie, kalenderontwerp, arch. Munnik
reproductie, kalenderontwerp, arch. H.L. de Jong
5
Titel: Oud woonhuis Heerengracht
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 5-6
Architecten: Joling, A.J., Covens, C.J.,
Toelichting: Covens vermeld als H.J. Covens; zijn tekeningen zijn opmeting-teekeningen, NIET zijn ontwerp.
Ontwerptype: woonhuizen,
Ontwerpjaar: 1907 (voor)
Plaats: Amsterdam
Illustraties: gevel, doorsnede, woonhuis Heerengracht 141-145 te Amsterdam
6
Titel: Rapport der verificatie-commissie
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 6-7
Architecten: Jongh, P.J. de, Walle, H.J., Nijman, H.W.,
Toelichting: Zie 'Rectificatie', ARCHITECTURA 18-3, 22.01.1910, 24.
7
Titel: Boekbespreking
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 7
Architecten: Haverkamp, D.H., Schill, Th.G.,
Toelichting: Schill vermeld als Th.G. Schil.
8
Titel: Weekbladen en tijdschriften
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 1, 7-8
Architecten: Evers, H., Leliman, J.H.W., Kloes, J.A. van der, Weissman, A.W., Hoog, G. de,
Toelichting: De Hoog vermeld als G. de Hoog Hz..
9
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 2, 9
Architecten: Rutgers, G.J., Kok, A.A., Mannekes, A.C. van, Fels, J.B., Walenkamp, H.J.M., Vries, de, Kromhout Czn., W., Westerop, A.M. van, Lippits, M.J.E., Rutgers, G.J., Croix, G.F. la, Hana, H., Rijken van Olst, J.H.,
Toelichting: Van Westrop vermeld als Van Westerop. Meesten vermeld zonder voorletter(s). Rutgers o.a. vermeld als "secrtetaris". Rijken van Olst vermeld als J.H. Rijken van Olst Jr..
10
Titel: Afdeeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
Naam blad: Architectura
Jaar: 1910
Jaargang, nr ,pg: 18, 2;3;6, 10-12;20-21;50-
Architecten: Leeuwen, K. van,
Illustraties: foto's, meubilair
foto, VenetiŽ

Volgende 10