Aantal artikelen: 265

1
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 1
Architecten: Plate, M., Kromhout Czn., W., Baanders, H.A.J., Plate, M., Roosing jr., J., Hamers, Ph.J., Lippits, M.J.E., Hana, H., Benschop, M., Landré, P.J.A., House, P.J.C. la, Kok, A.A.,
Toelichting: La House vermeld als P.C.J. la House.
2
Titel: Jury-rapport prijsvragen omslag "Architect" en initialen voor het orgaan
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 1-2
Architecten: Berlage, H.P., Walenkamp, H.J.M., Kromhout Czn., W.,
3
Titel: De juiste plaats van den bouwmeester
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 3-4
Architecten: Haas, C.J. de,
4
Titel: On-Hollandsch
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 4
Architecten: Kok, A.A., Hana, H.,
5
Titel: Tien nieuwe teekenakten
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 4-5
Architecten: Hana, H., Groot, J.H. de, Boot, Jans,
Toelichting: De Jong, Jans, Boot vermeld zonder voorletter(s).
6
Titel: Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 5-7
Architecten: Salm GBzn., A., Sluijterman, Th.K.L., Steur, J.A.G. van der, Otten, A.P.B., Stok Wzn., J.P., Estourgie, C.M.F.H., Krijgsman, H.G., Nieuwenhuyzen, A.A. van, Crouwel, J., Schmitz jr., J.H., Meischke, J.C.,
Toelichting: stourgie vermeld als Charles Estaurgie te Amsterdam. Crouwel vermeld als J. Crouwel Jr. te A'dam. Schmitz vermeld als J.H. Schmitz te R'dam, zonder "jr.".
7
Titel: Berichten
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 1, 7-8
Architecten: Berlage, H.P., Spaendonck, A.J.C. van,
Toelichting: Van Spaendonck vermeld als Spaandonck te Amsterdam.
8
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 2, 9
Architecten: Plate, M., Hana, H., Dudok, W.M., Baanders, H.A.J., Haas, C.J. de, Heusinkveld, D.J.,
Toelichting: Dudok vermeld als W. Dudok, eerste Luitenant Ingenieur te Delft.
9
Titel: Verslag der 1252ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Januari 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 2, 9-11
Architecten: Plate, M., Baanders, H.A.J., Kromhout Czn., W., Dudok, W.M., Heusinkveld, D.J., Hana, H., Landré, P.J.A., Benschop, M., House, P.J.C. la, Ingenohl, J., Joling, A.J., Bosch, J. van den, Jansen, H.G., Berlage, H.P., Walenkamp, H.J.M., Baalen, A. van, Gratama, J., Jongh, de,
Toelichting: Dudok vermeld als W. Dudok. Benschop vermeld als M. Benschop Jr.. La House vermeld als P.C.J. la House. Velen vermeld zonder voorletter(s).
10
Titel: Henri Harvard
Naam blad: Architectura
Jaar: 1909
Jaargang, nr ,pg: 17, 2, 12
Architecten: Kok, A.A.,

Volgende 10