Aantal artikelen: 331

1
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 1
Architecten: Jongh, P.J. de, Kromhout Czn., W., Baalen, A. van, Hana, H., Fels, J.B., Berlage, H.P., Ingenohl, J., Walenkamp, H.J.M., Vliet, W.N. van, Roosing jr., J.,
2
Titel: Aan de leden
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 1-2
Architecten: Berlage, H.P., Jongh, P.J. de, Joling, A.J., Walle, H.J.,
3
Titel: Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 2-4
Architecten: Jongh, P.J. de, Leliman, J.H., Berlage, H.P., Ingenohl, J., Jongh, P.J. de, Walenkamp, H.J.M., Walle, H.J., Joling, A.J., Vliet, W.N. van, Baalen, A. van, Kromhout, W., Slothouwer, D.F., Visser, C., Roosing jr., J., Herman, J., Kok, A.A., Nijman, H.W., Repko, J.F., Asperen, J. van, Weissman, A.W., Stuyt, J., Springer, H., Springer, W., Leeuwen, K. van, Jaarsveld, H. van, Roosing jr., J., Graaf, C. de, Cuypers, J.Th.J., Leliman, J.H.W., Kuipers, E.F., Visser, J., Cuypers, P.J.H., Stuers, V.E.L. de, Sluys Veer, J.A. van der, Pek, J.E. van der, Verschuijl, E., Groot, de, Posthumus Meyjes, C.B.,
Toelichting: Slothouwer vermeld als D.T. Slothouwer. Visser vermeld als Corns. Visser. De Graaf vermeld als Corns. de Graaf, Utrecht. Visser vermeld als J. Visser Jr., A'dam.
4
Titel: Jaarverslag van den secretaris van het genootschapsorgaan
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 4
Architecten: Walenkamp, H.J.M., Rijssen, K., Moen, A., Roosing jr., J.,
Toelichting: Van Rijssen vermeld als K. van Rijsse Jr..
5
Titel: Jaarverslag over de bibliotheek
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 4-5
Architecten: Vliet, W.N. van, Zwiers, L., Niftrik, J.G. van, Leliman, J.H.W.,
Toelichting: Van Niftrik vermeld als J.G. van Nifterik.
6
Titel: INgezonden. Andermaal een ernstig woord
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 5
Architecten: Weissman, A.W., Kromhout Czn., W.,
7
Titel: Ingezonden
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 1, 6
Architecten: Hylckama Vlieg, L.H.E. van, Bazel, K.P.C. de, Berlage, H.P., Kromhout Czn., W., Walenkamp, H.J.M.,
8
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 9
Architecten: Jongh, P.J. de, Baalen, A. van, Baanders, H.A.J., Groot, J.H. de, Herman, J., Kromhout Czn., W., Leeuwen, K. van, Hana, H., Kubatz, F.J., Mastenbroek, G.F., Meintema, D., Stikkelorum, H.W., Graaf, C. de,
Toelichting: De Graaf vermeld als Corn. de Graaf, Utrecht.
9
Titel: C.T.J. Louis Rieber. +
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 9
Architecten: Jongh, P.J. de, Louis Rieber, C.T.J.,
10
Titel: Rapport der jury inzake beoordeeling der ingekomen antwoorden op de genootschapsprijsvragen 1907
Naam blad: Architectura
Jaar: 1908
Jaargang, nr ,pg: 16, 2, 10-13
Architecten: Ingenohl, J., Kuipers, E.F., Jongh, P.J. de, Kromhout, J.,
Ontwerptype: grafische vormgeving, kalenders, kunstnijverheid,
Ontwerpjaar: 1907
Illustraties: reproducties, ontwerpen kalenders, arch. Kromhout
reproductie, ontwerp kalender

Volgende 10