Aantal artikelen: 250

1
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 1, 1
Architecten: Hylckama Vlieg, L.H.E. van, Stieltjes, F.,
2
Titel: Onze ideale bouwkunst en onze prijsvragen
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 1, 1-2
Architecten: Baalen, A. van,
3
Titel: De geschiedenis van de menschelijke woning, van af de voor-historische tijden tot in onze dagen
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 1;6;8, 2-5;42-43;58-60
Architecten: Mol, H.W.,
Toelichting: Mol vertaalde een geschrift van Viollet-le-Duc, die in afleveringen werd gepubliceerd. Serie begonnen in jaargang 9 (1901), in deze jaargang voortgezet.
Illustraties: reproducties, illustraties uit vertaalde publicatie
4
Titel: Correspondentie
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 1, 8
Architecten: Kloes, J.A. van der, Deenik Zzn., W.C., Visser, C., Kloes, J.A. van der,
Toelichting: Deenik vermeld als W.C. Deenik Lzn.. Visser ver4meld als Corns. Visser (te Delft?).
5
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 9
Architecten: Hylckama Vlieg, L.H.E. van, Salm GBzn., A., Joeker, H., Stroucken, Th., Stuyt, J., Walenkamp, H.J.M.,
Toelichting: Joeker vermeld als H. Joeker Bz. te Utrecht; volgens ARCHITECTURA 10-4, 25/01/1902, 25. moet dit zijn H. Jocker Bz..
6
Titel: Eerste Internationale Tenrtoonstelling van Decoratieve Kunst te Turijn 1902
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 8
Architecten: Sluijterman, Th.K.L.,
7
Titel: Plaatwerk "De Architect"
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 10
Architecten: Walenkamp, H.J.M., Lippits, M.J.E., Reus, H.A., Cuypers, J.Th.J., Lauweriks, J.L.M., Baanders, H.A.J., Stok Wzn.,.J.P., Boven, W. van, Franco, S.F.,
Toelichting: Franco vermeld als S. Franco.
8
Titel: Ons orgaan
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 10-11
Architecten: Ingenohl, J.,
9
Titel: Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden. Zeven-en-veertigste vergadering, gehouden in het Nutsgebouw
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 12
Architecten: Wempe, F.A., Baggerman, Driel, G. van, Laan, L. van der, Quack, J. de, Ruyven, C.R. van, Veen, W. van,
Toelichting: De Quack vermeld als Jan de Quak te Den Haag. Baggerman vermeld als H.M. Baggerman.
10
Titel: Verslagen
Naam blad: Architectura
Jaar: 1902
Jaargang, nr ,pg: 10, 2, 12-13
Architecten: Scholten, G.A., Jongh, M. de,

Volgende 10