Aantal artikelen: 270

1
Titel: Afscheid van J.G. van Niftrik, stads-ingenieur van Amsterdam
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 1
Architecten: Niftrik, J.G. van, Hasselt, J. van,
Toelichting: Van Hasselt vermeld als Van Hasselt, directeur der P.W. der gemeente Amsterdam.
2
Titel: Verslag over hert jaar 1900 betreffende het plaatwerk "De Architect".
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 2
Architecten: Lambeek jr., J.B.,
3
Titel: Jaarverslag van den penningmeester
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 2-3
Architecten: Walle, H.J.,
4
Titel: Prijsvragen. Monumentale fontein te 's-Hertogenbosch. Rapport der Jury.
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 3-4
Architecten: Stuers, V.E.L. de, Dony, J.J., Kerkhoff, F.M.L., Leeuw Jr., H., Leeuw, F.J.O., Sandt, A.T.C. van de,
Toelichting: Van de Sandt vermeld als Anton v.d. Sandt te Rotterdam.
5
Titel: Bouwkunst en Vriendschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 4-5
Architecten: Kruseman, J.C.,
Toelichting: Kruseman vermeld zonder voorletter(s).
6
Titel: Correspondentie
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 1, 7-8
Architecten: Sanches, D.J., Kloes, J.A. van der, Kloes, J.A. van der,
7
Titel: Mededeelingen betreffende het Genootschap
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 2, 9
Architecten: Lokhof, J.P.D., Lauweriks, J.L.M., Noble, J.W. le, Walenkamp, H.J.M., Hoogenstraalen, C.L.L., Munnik, J.N.,
Toelichting: Le Noble vermeld als J.W. Lenobel.
8
Titel: De Victorskerk te Xanten a./d. Rijn
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 2, 9;bijlage
Architecten: Leeuw, F.J.O., Leeuw, F.J.O.,
Toelichting: Leeuw heeft de illustraties getekend.
Ontwerptype: kerken,
Ontwerpjaar: 1895
Plaats: Xanten
Illustraties: perspectieftekening exterieur, plattegro, Domkerk St Victor te Xanten aan den Rijn
9
Titel: De staart van den "Prix de Rome"
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 2, 8-9
Architecten: Leliman, J.H.W.,
10
Titel: Prijsvragen.
Naam blad: Architectura
Jaar: 1901
Jaargang, nr ,pg: 9, 2, 10-11
Architecten: Klinkhamer, J.F., Evers, H., Verheul Dzn., J., Stok Wzn., J.P.,
Toelichting: Klinkhamer ver4meld als Jacob T. Klinkhamer.

Volgende 10