Gegevens over Genootschap Architectura et Amicitia

Naam selectieprocedure: Genootschap Architectura et Amicitia
Selectieprocedure: prijsvraag
Gebouwtype: kerktorens
Organisator: Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente van
Namen inzendingen: Prijsvraagontwerp Sint-Walburgtoren Zutphen