Algemeen - BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemeen

Over Bonas > Anbi informatie
 
Stichting BONAS
Zomervlinderberm 90
3994 WR Houten
 
 
Doelstelling
 
De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk vastleggen, toegankelijk maken en presenteren van gegevens over ontwerpen en uitgevoerde werken en overige voor hun werk als ontwerper relevante activiteiten van een representatieve selectie van Nederlandse en in Nederland werkzaam geweest zijnde architecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten, waarbij de periode zeventienhonderdnegentig - heden prioriteit heeft.
 
 
Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 
– het doen uitvoeren van onderzoek in relatie tot het doel van de stichting,
 
– het streven naar erkenning van het belang van het documenteren van het architectonisch erfgoed, met name om onderzoekers ertoe te bewegen onderzoeksresultaten ten behoeve van deze documentatie aan de stichting beschikbaar te stellen.
 
– het wekken van belangstelling voor het doen van onderzoek ten behoeve van documentatie van het architectonisch erfgoed, onder meer door het aanbieden van stageplaatsen waar studenten onder begeleiding onderzoekservaring op kunnen doen.
 
– het streven naar een zo toegankelijk mogelijke presentatie van deze documentatie, zowel in woord en geschrift, geautomatiseerd dan wel door middel van andere daartoe geëigende middelen.
 
 
KVK-nummer
41134655
 
 
RSIN/Fiscaal nummer
803555647
 
 
Leden bestuur
C.J.J.F van Nispen, voorzitter
R.L. Floor, secretaris
S.C. Roosje, penningmeester
S.E. de Bijll Nachenius                                                              
S.E.K. Jarvenpaa
 
 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
 

Jaarverslag 2016
 
Het jaar 2016 stond in het teken van een herstart van de stichting BONAS. Aan de langdurige samenwerking met Het Nieuwe Instituut is in onderling overleg een eind gekomen, waarna de stichting zelfstandig is voortgegaan. Dit afscheid is gemarkeerd door een bijeenkomst waarbij het oude bestuur is bedankt voor de jarenlange inspanningen voor het voortbestaan van BONAS.
 
 
Een nieuw bestuur is aangetreden als ook een werkgroep die de herstart heeft voorbereid.
 
Nadat de stichting jarenlang zelf als uitgever had gefunctioneerd, is ervoor gekozen in zee te gaan met Uitgeverij Verloren te Hilversum. Het eerste boek in de nieuwe serie, het 59ste in de reeks,  ‘Onno Greiner 1924-2010. Een zoektocht naar helderheid en geborgenheid’, auteur Andrea Prins, werd feestelijk gepresenteerd in theater Carré, dat door Onno Greiner was verbouwd.
 
De website en de database Archiwijzer hebben een vernieuwing ondergaan en worden weer aangevuld.
 
Een aantal publicaties is in voorbereiding.
 
 
Bestuur
 
Prof. Mr. C.J.J.C. van Nispen, voorzitter
 
Dr. R.L. Floor, secretaris
 
Mr. S.C. Roosje, penningmeester
 
Mevr. Ir. S.E. de Bijll Nachenius
 
Mevr. Ir. M. van Lidth de Jeude
 
Mevr. Drs. E. Jarvenpaa
 
 
De stichting wordt financieel ondersteund door sponsoren en subsidiegevers. Verdere inkomsten worden verkregen uit de verkoop van de in het verleden door BONAS uitgegeven boeken die nog in voorraad zijn. BONAS gaat na de herstart door als vrijwilligersorganisatie; bestuur en medewerkers ontvangen géén  honorering voor verrichte werkzaamheden.
 
 
 

Beleidsplan 2017
 
Nu in 2016 BONAS weer is gestart, wordt voortvarend doorgewerkt aan vier volgende publicaties, die in diverse stadia van productie zijn:
 
 Cosman Citroen (1881-1935), als architect vooral werkzaam in Soerabaja tijdens het interbellum, waar hij o.a. het gemeentehuis ontwierp. De Indonesische architect Joko Triwinarto Santoso is in Leiden op een dissertatie over het werk van Citroen gepromoveerd. BONAS-medewerker Juliette Roding, co-promotor  van Santoso, heeft zijn dissertatie vertaald en voor BONAS bewerkt.
 
 Johannes Mutters jr. (1858-1930) – een Haags architect die in een verrassend grote variatie aan stijlvormen werkte, rond 1900 de Art Nouveau in Nederland introduceerde en zich later door architecten als  Berlage en De Bazel tot een meer 'sobere en eerlijke' bouwstijl liet inspireren. Hij liep voorop in de bouwtechniek: in 1895 bouwde hij het eerste voorbeeld van betonskeletbouw in Nederland: zijn sportzaal aan de Theresiastraat in Den Haag. Auteur Bart Verbrugge.
 
Tjeerd Dijkstra (1931) – als architect van vele spraakmakende werken actief sinds de jaren zestig. Als rijksbouwmeester gedurende de jaren tachtig formuleerde hij waar de kern van architectonische kwaliteit gezocht dient te worden. Zijn notitie daarover was een inspiratiebron voor vele vakgenoten. Auteur: David Keuning.
 
John Bergmans (1892-1980)  veelzijdig tuin- en landschapsarchitect in Noord-Brabant en Limburg tijdens interbellum en wederopbouw.  Auteurs: Marianne van Lidth de Jeude en Johanna Karssen. Voor deze publicatie is  nauw samengewerkt met de Universiteit Wageningen.
 
Van bovengenoemde boeken zal dat over Cosman Citroen in december 2017 verschijnen.
 
De financiering van het boek over Dijkstra is rond, mede dankzij een genereuze bijdrage van het Atelier Rijksbouwmeester. Ook voor het boek over Bergmans zijn voldoende fondsen binnengekomen. Naar aanvullende financiering voor de boeken over Citroen en Mutters wordt nog gezocht.
 
Een aantal onderzoekers is  begonnen aan de voorbereidingen van nieuwe publicaties die in  volgende jaren zullen verschijnen, o.a. over Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971), een van oorsprong Oostenrijks architect die twee decennia voor het landsbestuur in Nederlands-Indië werkte, over C.E.M.H.A.F. Weber (1820-1908),  architect van o.a. veel neoromaanse kerken in Zuid-Nederland en over G.A. van Arkel (1858-1918), die in Amsterdam veel opvallende Art Nouveau-bouwwerken neerzette.
 
De relatie met de universiteiten zal worden verstevigd, zodat meer studenten dan nu al het geval is, als stagiair oeuvres kunnen inventariseren t.b.v. de Archiwijzer, onze zoekmachine op internet. Voor de ontsluiting van recente vaktijdschriften zijn een drietal vrijwilligers aangetrokken. Recente werken van Nederlandse architecten, die in de vakpers besproken zijn, kunnen daardoor in de Archiwijzer worden opgenomen.
 
In de vernieuwde website wordt ook een webwinkel opgenomen via welke de nog in voorraad zijnde door BONAS uitgegeven boeken besteld kunnen worden.
 
Voor aanvullende financiering worden mogelijkheden om Vrienden voor BONAS te verwerven, als sponsor dan wel als begunstiger, onderzocht.
 
 
 
 
Jaarrekening 2015
 

 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu